Category: Sjökanoner

Vad är en sjökanon?

Vad är en sjökanon? Naval gun är ett vapen som används på ytan av ett krigsfartyg. Flera typer har använts, inklusive 76 mm Super Rapid (SR) Shipboard Gun, 18″/47 Mark A och 79 mm Carronade. Nedan kommer vi att diskutera var och en kort. När du har läst den här artikeln bör du kunna att…

Read the full article