Category: airsoft

Hur man blir en bra Airsoft Medic

DINA VÄNNER SKRIKER “MEDIC” OCH KOMMER INTE RÖRA SIG! Efter att ha beskjutna kommer dina vänner eller team-medlemmarna att ropa att du ska läka dem. Du måste rädda dem.Ja, du måste hela dina teammedlemmar. Och när du kommer dit får dina teammedlemmar normalt inte flytta sig från där de sköts. Därför måste du springa en…

Read the full article